فصلنامه تحقيقات پرستاري و مامايي
Iranian Journal Of Nursing & Midwifery Research

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند 1388ساعت 13:11  توسط مهناز محمدی  | 

فصلنامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آبان 1388ساعت 13:41  توسط مهناز محمدی  | 

 

فصلنامه پژوهش پرستاری ایران


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مهر 1388ساعت 11:23  توسط مهناز محمدی  | 

فصلنامه پرستاری مامایی همدان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم مهر 1388ساعت 13:12  توسط مهناز محمدی  | 

فصلنامه پرستاری ایران

 

این نشریه قبلا با نام پرستاری و مامایی ایران منتشر می شده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم تیر 1388ساعت 11:33  توسط مهناز محمدی  | 

فصلنامه پرستاری مامایی ارومیه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم خرداد 1388ساعت 12:32  توسط مهناز محمدی  | 

نشريه باهدف ارائه مباحث علمي و تازه هاي پرستاري و مامائي منتشر مي شود.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پنجم اردیبهشت 1388ساعت 10:55  توسط مهناز محمدی  | 

عنوان مجله

ناشر

Issn

موضوع/سطح مجله

ارمغان دانش

انتشارات معاونت آموزش تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

6506-1728

علمی- پژوهشی

اسرار

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی سبزوار و خدمات بهداشت درمانی سبزوار

7487-1606

علمی- ترویجی

اصول بهداشت روانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

علمی - پژوهشی

اعتیاد پژوهی

دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

علمی- پژوهشی

افق دانش

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی گناباد

باروری و ناباروری

دانشگاه شهید بهشتی

علمی- پژوهشی

باروری وناباروری

کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

1726-7536

علمی- پژوهشی

بهبود

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

1735-093x

علمی- پژوهشی

بهورز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی خراسان رضوی

8558-1735

پایش

پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران

علمی- پژوهشی

پرستار

دانشگاه پرستاری و مامایی گیلان

علمی- خبری

پرستاری و جامعه

انجمن پرستاری ایران

پرسمان

مرکز فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

فرهنگی- اجتماعی

پژوهش در پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید بهشتی

پژوهنده

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1022-1735

علمی- پژوهشی

پویا

دانشگاه پرستاری و مامایی اهواز

تازه
های رواندرمانی

پژوهشی- آموزشی

تحقیقات پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان

تحول اداری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

توانبخشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

علمی- ترویجی

توسعه سلامت و پزشکی

حکیم

مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور

1561-252x

حیات

دانشکده پرستاری مامایی تهران

2215-1735

علمی- پژوهشی

خبرنامه

دبیرخانه نهضت آزاد اندیش و تولید علم

خورشید مکه

فرهنگی-اعتقادی - اجتماعی

خون

اداره کل منطقه
ی آموزشی انتقال خون خراسان

دانشور

دانشگاه شاهد

علمی- پژوهشی

درد

4211-1684

دو فصل نامه

دانشکده پرستاری و مامایی استان گیلان

درون ‌بین

نشریه انجمن جراحان درون بین (اندوسکوپ) ایران

1735-126x

خبری- آموزشی

راز بهزیستن

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشت درمانی خراسان

ره آورد دانش

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکزی )اراک)

علمی- پژوهشی

سپیدار سبز

علمی- آموزشی

سلامت خانواده

پزشکی عمومی

شفق

علمی- تحقیقاتی – فرهنگی-مذهبی- سیاسی

شکیبا

دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری

علمی- پژوهشی

شوق حضور

طب جنوب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی بوشهر

علمی-پژوهشی

طب و تزکیه

وزارت درمان بهداشت و آموزش پزشکی

2398-1608

طلوع بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد

1728-5127

فصلنامه پرستار

دانشگاه پرستاری و مامایی گیلان

فصلنامه پرستاری ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی ایران

1025-00581

علمی- پژوهشی

فصلنامه دانش پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی

فصلنامه دانشکده پرستاری مامایی حضرت فاطمه (ع) شیراز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی ارومیه

فصلنامه صابرین

فصلنامه علمی آموزشي دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بقیه الله

فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

فصلنامه علمی-آموزشی دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی بقیه الله (ع)

فصلنامه علمی- خبری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

کامپیوتر و پزشکی

کاوشگران جوان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی بقیه الله (ع)

کومش

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان

7046-1608

علمی - پژوهشی

ماهنامه پزشک و آزمایشگاه

علمی- پژوهشی

ماهنامه خبری –آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

خبری- آموزشی

ماهنامه کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش پزشکی INERVA

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید بهشتی

آموزشی-پزشکی

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی Iranian journal of medical education

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی استان اصفهان

9359-1608

علمی- پژوهشی

مجله پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

5671-1608

مجله پزشکی ارومیه

1027-3727

علمی- پژوهشی

مجله پزشکی امروز زنان

مجله پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

2223-1735

علمی-پژوهشی

مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان

دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان

4625-1735

مجله دانشکده پرستاری و مامایی گرگان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

مجله دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

1764-1683

علمی- پژوهشی

مجله دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

علمی-پژوهشی

مجله دانشکده پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

4013-1735

علمی-پژوهشی

مجله دانشکده پزشکی و خدمات درمانی گناباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان

9286-1560

مجله دانشکده مامایی و پیراپزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

1561-4107

علمی- پژوهشی

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد

1448-1735

علمی- پژوهشی

مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی کرمان

9510-1023

علمی- پژوهشی

مجله زنان مامایی و نازایی ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

2993-1680

علمی- پژوهشی

مجله طب نظامی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی بقیه الله (عج)

1537-1735

علمی- پژوهشی

مجله علمی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

علمی- پژوهشی

مجله علمی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

3666-1561

علمی-پژوهشی

مجله علمی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

مجله علمی

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

1073-1562

علمی- پژوهشی

مجله علمی

دانشکده پرستاری و مامایی همدان

علمی- پژوهشی

مجله علمی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی زنجان

9366-1606

علمی- پژوهشی

مجله علمی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی همدان

4285-1025

علمی- پژوهشی

مجله علمی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی گرگان

4765-1562

علمی- پژوهشی

مجله علمی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی کردستان

1560-652x

علمی- پژوهشی

مجله علمی

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

علمی- پژوهشی

مجله علمی پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد

272-1562

علمی- پژوهشی

مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی خراسان رضوی

مجله علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

1727-1789

علمی- پژوهشی

مجله علوم تشریح ایران

علمی- پژوهشی

معارف

علمی- فرهنگی

موفقیت

مهرورزان

نشریه داخلی بیمارستان امام رضا (ع)

علمی- پژوهشی

مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

6919-1681

نامه دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران

علمی- پژوهشی

ندای سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی خراسان (شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن)

نشریه پرستاری, مامایی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشت درمانی شهید بهشتی

8942-1605

نشریه کیفیت زندگی

دانشگاه تربیت مدرس

علمی- فرهنگی

نصر سپید

بیمارستان امام حسین (ع) مشهد

بهداشتی -آموزشی

نظام پرستاری

نظام پرستاری تهران

نوید نو

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

علمی- پژوهشی

هفته نامه نوین پزشکی

همای سلامت

علمی- پژوهشی

یاخته

4921-1561

علمی- پژوهشی

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم فروردین 1388ساعت 12:22  توسط مهناز محمدی  | 

 1. دارو، مجله دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران
 2. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز
 3. ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
 4. اسرار، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار
 5. افق دانش، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد
 6. پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي
 7. پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 8. تنفس، فصلنامه علمي بيماري هاي تنفسي، جراحي قفسه صدري، مراقبت هاي ويژه و سل
 9. حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 10. دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد
 11. دنا، فصلنامه علمي دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زينب (س) ياسوج
 12. شنوايي شناسي، مجله دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران
 13. طب جنوب، فصلنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 14. طبيب شرق، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان
 15. علوم پيراپزشكي، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده پيراپزشكي
 16. علوم دارويي (دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تبريز)
 17. فصلنامه اصول بهداشت رواني
 18. فصلنامه انديشه و رفتار
 19. فصلنامه بيماري هاي پوست
 20. فصلنامه پرستاري ايران
 21. فصلنامه پزشكي باروري و ناباروري
 22. فصلنامه پژوهشي پژوهنده
 23. فصلنامه پژوهشي توانبخشي
 24. فصلنامه پژوهشي خون
 25. فصلنامه دانش و تندرستي
 26. فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه
 27. فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان
 28. فصلنامه ره آورد دانش، مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك
 29. فصلنامه علمي پژوهشي بهبود
 30. فصلنامه گياهان دارويي
 31. فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان
 32. كومش، مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان
 33. گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان
 34. گوارش، مجله انجمن متخصصين گوارش و كبد ايران
 35. ليزر پزشكي
 36. مجله اپيدميولوژي ايران
 37. مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبت هاي ويژه ايران
 38. مجله انجمن چشم پزشكي ايران
 39. مجله اورولوژي ايران
 40. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
 41. مجله بهداشت ايران
 42. مجله بيماري هاي كودكان ايران
 43. مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري
 44. مجله پزشكي اروميه
 45. مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز
 46. مجله پزشكي كوثر
 47. مجله پزشكي هسته اي ايران
 48. مجله پژوهش پرستاري ايران
 49. مجله پژوهش در پزشكي (دانشكده پزشكي شهيد بهشتي)
 50. مجله پژوهش دندانپزشكي
 51. مجله پژوهشي حكيم
 52. مجله تحقيقات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 53. مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران
 54. مجله چشم پزشكي بينا
 55. مجله دارويي ايران
 56. مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي
 57. مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
 58. مجله دانشكده پزشكي اصفهان
 59. مجله دانشكده پزشكي تهران
 60. مجله دانشكده پزشكي تهران
 61. مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
 62. مجله دانشكده پزشكي مشهد
 63. مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان
 64. مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 65. مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد
 66. مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران
 67. مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل
 68. مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
 69. مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
 70. مجله دانشگاه علوم پزشكي قم
 71. مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان
 72. مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد
 73. مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين
 74. مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان
 75. مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
 76. مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 77. مجله ديابت و ليپيد ايران
 78. مجله زنان‏، مامائي و نازائي ايران
 79. مجله طب نظامي
 80. مجله طب و تزكيه
 81. مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
 82. مجله علمي پزشكي قانوني
 83. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
 84. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اردبيل
 85. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام
 86. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
 87. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان
 88. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
 89. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
 90. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
 91. مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
 92. مجله علمي-پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه مازندران (شكيبا)
 93. مجله علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي گلستان- دانشكده پيرا پزشكي و بهداشت
 94. مجله علوم پايه پزشكي ايران
 95. مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تهران
 96. مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
 97. مجله علوم پزشكي مدرس
 98. مجله علوم تشريح ايران
 99. مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران
 100. مجله علوم رفتاري
 101. مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران
 102. مجله فيزيك پزشكي ايران
 103. مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي
 104. مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران
 105. مجله مديريت اطلاعات سلامت
 106. مجله مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و انجمن آرتروسكلروزيس ايران
 107. مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران
 108. مديريت سلامت
 109. نشريه پزشكي ياخته
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اسفند 1387ساعت 13:30  توسط مهناز محمدی  |